|
|
کدخبر: ۱۵۱۰۰۱

نتایج تحلیل موج مغزی نشان می دهد عواطف مردان با دیدن یک خودروی زیبا بیش از دیدن یک نوزاد گریان تحریک می شود.

به گزارشافکارنیوز، این در حالی است که زنان به وضوح تحت تاثیر غرایز مادری و نه خودرو قرار می گیرند، زیرا پاسخ عاطفی شان به گریه نوزاد دو برابر فعالیت مغزی مشاهده شده به هنگام تماشای یک خودرو است.

این تحقیق که با همکاری شرکت ولوو انجام شد، مدعی است مردان از لحاظ ژنتیکی برای واکنش نشان دادن به یک خودروی براق برنامه ریزی شده اند.

تعدادی بر این باورند این نتایج به سود شرکت ولوو است، اما فناوری پیشرفته ای در این مطالعه دخیل بود.

در این پژوهش مردان و زنان به خودروهای تخصصی مرتبط شدند که بر تکان های الکتریکی در مغز آن ها نظارت می کرد.

این پالس ها، پاسخ های عاطفی مغز را نشان می دهد وهر چه این پالس ها قوی تر باشد، عواطف بیشتری احساس می شود.

به داوطلبان سپس تصاویر بصری از مدل های خودروهای معمولی، زشت و زیبای دهه ۱۹۵۰ نشان داده شد. همچنین تصاویری از زنان و مردان و نوزادان گریان در معرض دید آنها قرار گرفت.

این مطالعه نشان می دهد قوی ترین پالس های مغزی در مردان حین دیدن تصویر یک زن زیبا، سپس طراحی مفهومی یک خودروی کوپه و در نهایت تصویر نوزاد گریان ایجاد شد.

با این حال، زنان قوی ترین واکنش را به نوزاد گریان، سپس تصویر یک مرد جذاب و در نهایت یک خودروی زیبا نشان دادند.

وولو مدعی است این نخستین آزمایش در نوع خود است و نشان می دهد که چگونه طراحی یک خودرو، احساسات قوی ایجاد می کند.

این شرکت سوئدی در تلاش برای طراحی مدل هایی بود که ارتباط عاطفی با مالکان خودرو ایجاد می کند.

در تحقیقی جداگانه بر روی دو هزار فرد بزرگسال از هر ۱۰ مرد، چهار تن بر این باور بودند که طراحی یک خودرو بسیار مهم تر از احساسات درونی است.

ارسال نظر