|
|
کدخبر: ۱۵۱۲۰۱

از خط دادن به همسرتان، به عنوان روشی برای مطالبه خواسته های خود استفاده نکنید و رک و راست صحبت کنید. یکی از بدترین عادت های زنان، این است که در روابط خود با مردها رک و راست نیستند. در پرده ابهام وارد گفت وگو و امتحان کردن همسرشان می شوند و نظرش را درباره مسائل دیگر می پرسند.

به گزارشافکارنیوز، اگر واسطه حل مشکل دعوای یک زن و مرد شوید خواهید دانست این دو جنس، دو قطب متضاد آهن ربایند. مثلا در یک مشاجره خانوادگی زن می گوید: «همسرم همه چیز را پنهان می کند و هرگز آنچه را در ذهنش می گذرد به من نمی گوید.» سکوت مردان یکی از رایج ترین شکایت های زنان است.

سکوت مردان گاهی ذهن همسرشان را به هزاران راه و بیراه می برد و به بروز سوء تفاهم و گاهی اختلاف های شدید منجر می شود.

زنان سکوت و خموشی مردان را به منزله دوست داشتنی نبودن و نبود علاقه نسبت به خود تعبیر می کنند. وقتی خانمی به همسرش پیشنهاد رفتن به یک میهمانی را می دهد، ممکن است مرد بدون بیان هیچ دلیلی از رفتن امتناع کند و به درخواست همسرش پاسخ منفی دهد، گرچه در ذهن خود دلایلی واضح و روشن برای نرفتن داشته است. این رفتارهای بی دلیل برای زنان حکم بی احترامی و لجبازی دارد و به ناراحتی و دلخوری منجر می شود.

مردان و گفت وگوی خاموش

مردان برای اهدافی چون جنگیدن، حمایت از خانواده و حل مشکلات تکامل یافته اند. برنامه ریزی مغزی و شرایط اجتماعی مانع از این می شود که آنها ترس یا بی اطمینانی خود را نشان دهند. به همین دلیل وقتی از مردی خواسته شود مشکلی را حل کند، اغلب می گوید: «آن را به عهده من بگذارید» یا «خودم حلش می کنم» و این دقیقا کاری است که انجام می دهد.

او مشکل را بی سروصدا و با چهره ای خونسرد حل می کند. چهره مرد هنگامی حالت می گیرد و شروع به صحبت می کند که جواب را یافته یا آماده ارائه راه حل باشد. از آنجا که مردان توانایی زنان را در ادای کلام ندارند، در ذهن خود حرف می زنند. اسکن مغزی مردی که از پنجره به بیرون خیره شده، نشان می دهد در حال گفت وگوی درونی با خود است اما وقتی زنی این مرد را می بیند، می پندارد خسته یا بیکار است. در این حالت سعی می کند با او صحبت یا انجام کاری را به او محول کند و در این موقع مرد که رشته صحبت درونی اش پاره شده، عصبانی می شود چون نمی تواند بیش از یک کار در آن واحد انجام دهد.

تفاوت گفت وگوی مرد و زن

جمله هایی که مردان ادا می کنند، کوتاه تر از جمله هایی است که زنان بیان می کنند ولی از ساختاری خاص تبعیت می کنند.

آنها معمولا جمله هایشان را با کلمات ساده شروع می کنند، با صراحت منظور اصلی شان را می گویند و بعد نتیجه گیری می کنند. فهمیدن منظور و درخواست آنها بسیار آسان است. اگر چند کار را به یک مرد محول کنید، گیج می شود و برای یک زن فهمیدن این موضوع حیاتی است. اگر درصدد متقاعدکردن مردی هستید، مسائل مختلف را با هم مطرح نکنید؛ آنها را یکی یکی بیان کنید.

چرا مردان دروغگویان خوبی نیستند؟!

نتایج تحقیق های زبان ایما و اشاره نشان می دهد در گفت وگوی رودررو، ۶۰ تا ۸۰ درصد کل پیام به وسیله علایم غیرکلامی منتقل می شود. نقش کلام در این میان بین ۳۰-۲۰ درصد است. تجهیزات حسی برتر زن این اطلاعات را جمع آوری، بررسی و تحلیل می کند زیرا قابلیت مغز او در انتقال سریع اطلاعات بین دو نیمکره، او را در کامل کردن و استنتاج علایم دیداری، کلامی و غیرکلامی تواناتر می کند. به همین دلیل است که بیشتر مردان هنگام دروغ گفتن رودررو به یک زن دچار مشکل می شوند اما همان طور که اغلب زنان می دانند، دروغ گفتن رودررو به یک مرد آسان است زیرا حساسیت لازم را برای تشخیص ناهماهنگی بیان علایم کلامی و غیرکلامی را ندارد. مردان وقتی قصد دروغ گفتن به زنان را دارند، بهتر است از تلفن یا نامه استفاده کنند یا چراغ ها را خاموش کنند و یک پتو روی سرشان بیندازند!

راهکارهایی برای صحبت با مردان

مردان معمولا وقتی صحبت یکدیگر را قطع می کنند که حالت رقابت یا تهاجم داشته باشند بنابراین یک راهکار ساده در گفت وگو با مردان این است که حرفشان را قطع نکنید. این کار برای زن آسان نیست زیرا حرف زدن همزمان باعثایجاد رابطه دوستانه و مشارکت می شود.

زنان با توانایی های قوی در سخن گفتن و گوش دادن همزمان، سعی در تحت تاثیر قراردادن مردان یا بخشیدن ارزش به آنها دارند ولی برعکس، وقتی مرد با این توانایی ها روبرو می شود، دیگر نمی تواند بشنود و توانایی شنیدن از او سلب می شود پس سخن گفتن همزمان زن او را به خشم می آورد و احساس می کند زن با بی ادبی حرف های او را قطع کرده است.

چگونه می توان مردی را به گوش دادن وا داشت؟

هنگامی که می خواهید با نامزد یا همسر خود به صحبت بنشینید، به او «خط» بدهید و بگویید می خواهید راجع به چه موضوعی با او هم صحبت کنید، به چه نتیجه ای برسید و اینکه چه انتظاری از او دارید. یعنی وقتی را تعیین و موضوع مورد بحثرا عنوان کنید و به همسرتان بگویید که انتظار راه حل یا پیشنهاد را ندارید؛ مثلا بگویید: «می خواهم بعد از شام در مورد مشکل امروزم صحبت کنم، باشه؟ فقط می خوام به حرف هام گوش بدی و هیچ راه حلی هم نمی خوام.»

• از آنجا که مکان، زمان و موضوع بحثمشخص است، بیشتر مردان به چنین درخواستی پاسخ مثبت می دهند. با این روش که مطابق برنامه ریزی مغزی مردانه ارائه شده، مشکلی نخواهید داشت. علاوه بر این، شوهرتان مجبور به انجام کاری نخواهد شد.

• از شوهر خود بپرسید؛ چراکه سوال کردن از همسرتان به مکالمه شکل می دهد و به او کمک می کند تا ساختار واضحی را برای آن در ذهن خود ترسیم کند. هرچه پرسش های شما خصوصی تر باشد، بهتر است.

• از خط دادن به همسرتان، به عنوان روشی برای مطالبه خواسته های خود استفاده نکنید و رک و راست صحبت کنید. یکی از بدترین عادت های زنان، این است که در روابط خود با مردها رک و راست نیستند. در پرده ابهام وارد گفت وگو و امتحان کردن همسرشان می شوند و نظرش را درباره مسائل دیگر می پرسند.

زن ها این گونه صحبت می کنند چون نمی خواهند ریسک کنند و نظر خودشان را مستقیم بیان کنند. صحبت های مبهم، نامفهوم و سربسته درباره علت ناراحتی مان، یکی دیگر از این روش هاست. به جای آنکه رک باشیم و بگوییم از چه موردی ناراحت هستیم؛ ممکن است ده ها حرف دیگر بزنیم. تمام این راهکارها بسیار فریبکارانه بوده و باعثخواهد شد مردها احساس کنند زن ها آنها را بازی می دهند.

ارسال نظر