|
|
کدخبر: ۱۷۹۰۷۲

برخی مواقع نوزاد تمایل زیادی به مکیدن شیر مادر نشان میدهد و این علاقه می تواند تاثیرات فراوانی در افزایش محبت بین نوزاد و مادر خواهد گذاشت سعی کنید به صورت ناگهانی وی را از سینه مادر جدا نکنید ازشیرگرفتن می تواند در افزایش اضطراب در نوزاد تاثیرات منفی بگذارد.

گاهی مادر می خواهد که تغذیه شیر مادر را متوقف کند اما کودک او علائم تمایل برای ادامه شیر دهی را نشان می دهد. اگر ممکن است تغذیه با شیر مادر را اندکی بشتر ادامه دهید. اگر ممکن نیست, پیشنهادات زیر می تواند به شما کمک کند:

شیر مادر پمپ شده از سینه شما, شیر خشک یا شیر گاو(اگر کودک شما بیش از ۱۲ ماه دارد) را در فنجان یا شیشه شیر قبل از شیر دهی با سینه یا بین وعده های شیر دهی با سینه پیشنهاد کنید. به آرامی مقدار را در فنجان یا بطری افزایش دهید. اگر ممکن است از فرد دیگری بخواهید که با شیشه شیر یا بطری به کودک شما غذا دهد.
اگر کودک سر پستانک شیشه شیر را در اولین بار تلاش برای تغذیه با شیشه شیر بیرون می زند, به تلاش ادامه دهید. با انواع مختلف سر پستانک آزمایش کنید. اغلب مدتی طول می کشد تا کودک تغذیه شده با شیر مادر به سر پستانک مصنوعی عادت کند. یا ممکن است زمان استفاده از فنجان رسیده باشد.

اگر کودک شما ناگهان نمی خواهد شیر بخورد زمانی که شما از شیر گرفتن را به صورت تدریجی امتحان می کنید برای راحتی سینه های خود را بدوشید. شیر کمتری از سینه های خود در هر روز بدوشید.

اگر کودک از شیر گرفته شده شما دوباره می خواهد شیر بخورد سعی کنید به او توجه بیشتری کنید و او را بیشتر بغل کنید به جای اینکه به سراغ راه قدیمی تغذیه بروید.

ارسال نظر