|
|
کدخبر: ۱۸۰۶۳۴

مدیرشیلات وآبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

شهرکرد- مدیرشیلات وآبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کاهش 25 درصدی تولید ماهی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

پرویز منصوری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش 25 درصدی تولید ماهی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: شرایط خشکسالی و کاهش بارش ها در استان چهارمحال و بختیاری بر روی تولید مزارع پرورش ماهی تاثیر گذاشته است.

وی تاکید کرد: بارش ها در این استان بسیار کاهش یافته است و منابع آب های زیر زمینی و جاری را تحت تاثیر قرار داده است.

ایجاد دو هزار شغل در بخش شیلات چهارمحال و بختیاری

مدیرشیلات وآبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برای افزایش تولید در مراکز پرورش ماهی چهارمحال و بختیاری به دنبال بهره گیری از تجهیزات نوین هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 400 مزرعه پرورش ماهی در این استان وجود دارد، بیان کرد: چهارمحال و بختیاری در حال حاضر رتبه اول تولید ماهی سردآبی کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرشیلات وآبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: تویلد ماهی در این استان بیش از دو هزار شغل ایجاد کرده است.

ارسال نظر