|
|
کدخبر: ۱۸۱۹۶۵

دولت ونزوئلا تصمیم گرفته که با کاهش 5 صفر از پول ملی و افزایش 3 هزار و 500 درصدی حداقل دستمزد به جنگ تورم 80 هزار درصدی برود که مطابق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در آینده نزدیک به 1 میلیون درصد می‌رسد.

به گزارش امیدنیوز به نقل سی.ان.ان، دولت ونزوئلا از بسته جدیدی به منظور کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مزدبگیران رونمایی کرده است.

بر این اساس دولت ۵ صفر از پول ملی را حذف می‌کند و همزمان حداقل دستمزد را ۳ هزار و ۵۰۰ درصد افزایش می‌دهد؛ چراکه تورم به ۸۰ هزار درصد رسیده است. البته این میزان از افزایش حداقل دستمزد تنها میزان کمی از قدرت خرید از دست رفته کارگران را جبران می‌کند.

احزاب مخالف دولت و اقتصاددانان راست‌گرا با برنامه‌های کنترل-حمایتی دولت مخالفت کرده‌اند و تاکید می‌کنند که برنامه‌های دولت تورم را افسارگسیخت‌تر می‌کند. آنها اقتصاد را به اسبی سرکش تشبیه می‌کنند که نباید افسار آن را بیش از حد کشید یا تنگ کرد؛ چرا که کنترلش را به سرعت از دست می‌دهد و هرچه سر راهش هست، نابود می‌کند.

با این حال دولت «نیکلاس مادرو» رئیس جمهوری ونزوئلا بر حمایت از قواعدِ «سوسیالیسم قرن بیست و یکمی» در جنگ با امپریالیسم آمریکایی تاکید دارد.

هم اکنون در ونزوئلا هر ۲۶ روز قیمت ۲ برابر افزایش می‌یابد و لذا افزایش قدرت خرید مردم بیش از هر زمانی ضروی می‌نماید.

ارسال نظر