|
|
کدخبر: ۱۴۷۰۰۴

رئیس شورای مارونی های لبنان:

رئیس شورای مارونی های لبنان با اشاره به نقش بارز جمهوری اسلامی ایران در منطقه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان ضامن ثبات و استقرار منطقه از جمله لبنان بوده و استراتژی خود را در ثبات کشورهای منطقه تعریف کرده و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ودیع خازن رئیس شورای مارونی های لبنان با حضور در محل سفارت، با غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان ملاقات و در خصوص تحولات منطقه و همکاری های دوجانبه گفتگو کرد.

رئیس شورای مارونی های لبنان با اشاره به نقش بارز جمهوری اسلامی ایران در منطقه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان ضامن ثبات و استقرار منطقه از جمله لبنان بوده و استراتژی خود را در ثبات کشورهای منطقه تعریف کرده و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکرده است.

ودیع خازن با ابراز امیدواری جهت خاتمه یافتن بحران سوریه و برقراری ثبات در آن کشور اظهار داشت: بدون شک ثبات و استقرار سوریه نقش به سزایی در ثبات و استقرار لبنان دارد.

رئیس شورای مارونی های لبنان با اشاره به توطئه دشمنان جهت مهاجرت مسیحیان مشرق زمین اظهار داشت: دشمنان تلاش دارند با ایجاد بحران در منطقه از جمله در لبنان باعثمهاجرت مسیحیان از این منطقه شوند. همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان و مسیحیان در لبنان نقطه تمایز این کشور به شمار رفته و مقاومت مردم لبنان در برابر رژیم غاصب صهیونیستی باعثشکست توطئه دشمنان شده است.

غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز با تاکید بر اصول ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات و استقرار لبنان و کشورهای منطقه اظهار داشت: مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و حفظ ثبات و استقرار کشورهای منطقه در این راستا ضروری می باشد.

ارسال نظر