|
|
کدخبر: ۱۷۳۶۳۷

سفیر ایران در دیدار رئیس مجلس لبنان:

سفیر ایران در بیروت حمایت از ثبات، امنیت و همبستگی ملی در کشورهای منطقه ازجمله لبنان را موضعی ثابت در سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان روز جمعه طی دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان، آخرین وضعیت تحولات لبنان و منطقه را مورد گفتگو قرار داد.

در این دیدار همچنین موضوع همکاری های پارلمانی بین دو کشور و همچنین بین کشورهای منطقه بویژه در قالب مجالس کشورهای آسیاسی و مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

نبیه بری رئیس مجلس لبنان افزایش تفاهم و همکاری بین کشورهای منطقه را بویژه در شرایط جاری امری ضروری و مفید توصیف کرد.

رکن آبادی نیز حمایت از ثبات، امنیت و همبستگی ملی در کشورهای منطقه ازجمله لبنان را موضعی ثابت در سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

ارسال نظر