|
|
کدخبر: ۱۷۸۸۵۱

تا فرارسیدن ایام انتخابات چیزی نمانده و برای مردم طبعا مهم است این مساله که چه کسی مسند دار قوه اجرایی کشور خواهد شد.

تفکر عقلانی شرط نجات کشور
تا فرارسیدن ایام انتخابات چیزی نمانده و برای مردم طبعا مهم است این مساله که چه کسی مسند دار قوه اجرایی کشور خواهد شد.
متاسفانه با نگاهی گذرا به روند برگزاری انتخابات در کشور متوجه می شویم که احساسات مردم در چند روز منتهی به ایام انتخابات ریاست جمهوری که روز به روز به آن نزدیک می شویم و این پرسش که چه کسی جریان ساز ۴سال آینده کشور خواهد بود بیشتر مطرح می شود اگر به تاریخ جناح های سیاسی کشور و عملکرد ایشان در برهه های حساس در ۲۰ سال اخیر نگاه کنید جناح اصولگرا و اصلاح طلب را در راس تحولات سیاسی کشور می بینیم گذشته از اینکه علل تاریخی و اجتماعی و پیش زمینه های مقبولیت تفکری جامعه برای شکل گیری این دو جناح قوی در کشور چیست می خواهیم به روند قدرت گیری این دو حزب در برهه های انتخاباتی کشور حال چه ریاست جمهوری چه مجلس بپردازیم آنچه با نگاهی سطحی به روند رای گیری ها در کشور خود نمایی می کند. عدم توجه عقلانیت عرفی جامعه به منافع کلان ملی و حاکمیت احساسات مردم بر نامی که در برگه آرا می نویسند نه تفکری منطقی و بلند مدت برای توجه به آینده کشور می باشداینکه رویه به سوی آن است که ۸سال یک جناح و ۸سال بعد یک جناح کاملا مخالف جناح پیشین سکان دار کشور است یعنی افراد جامعه هنوز به سخنان احساسی کاندیدا توجه دارند نه به ایدئولوژی کاندیدا های کشور.
قطعا شناخت مفهوم ایدئولوژی و نیاز به حضور آن و رای دادن به واسطه شناخت ایدئولوژی کاندیدا ها دیگر مجالی برای احساس ندامت های بعدی از رای دادن های نا آگاهانه را محیا نمیکندبه هر حال اول از همه باید ابتدا هیجان های سطح جامعه را کنترل کردجامعه را به سوی توجه به منافع ملی نه حزبی و شخصی سوق داد و نهایتا برای دست یابی به انتخاب مطابق با منافع ملی احساس نیاز برای شناخت ایدئولوژی حاکم بر مشی مدیریتی کاندیدا ها را ایجاد کرد. سید جواد مدنی

ارسال نظر