|
|
کدخبر: ۱۷۹۱۵۱

اصلاح طلب ترین اصولگرایان

قطعا در دوره بعد شورای شهر تهران جای خالی رحمت الله حافظی که خیلی ها از او با نام مطهری شورای شهر یاد میکنند احساس خواهد شد.

به گزارشگروه سیاسی امیدنیوزقطعا در دوره بعد شورای شهر تهران جای خالی رحمت الله حافظی که خیلی ها از او با ناممطهریشورای شهر یاد میکنند احساس خواهد شد.

انسان آزاده ای که فارغ از مرزبندی های سیاسی و جناحی فقط به فکر خدمت به مردم و حق طلبی است. حافظی ومطهریاصولگرایانی هستند که بی شک از خیلی از اصلاح طلب ها اصلاح طلب تر هستند.

ای کاش امثالمطهری ها، محمود صادقی ها، حافظی ها و … بیشتر بودند تا ملاک انتخابات ما به جای جناح چپ و راست؛ شرف، آزادگی، حق طلبی و انسانیت بود، فارغ از هر مرزبندی سیاسی

ارسال نظر