|
|
کدخبر: ۴۱۹

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنایع خودروساز با بیان اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی از برنامه های این کمیته استقبال کرده است گفت: تحقیق و تفحص تنها برای کاهش قیمت خودرو انجام نمی شود بلکه موضوعات مهمتر از آن یعنی نوسانات قیمت خودرو زائده یک سری اتفاقات است که در صنعت، ساختار، بهره وری و بحثفنی اتفاق افتاده است که اگر این مشکلات حل شود اتوماتیک بر روی قیمت خودرو نیز تاثیر خواهد گذاشت.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از مهر، علی علی لو عضو کمیسیون صنایع و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی با بیان اینکه این کمیته تاکنون مشغول فراهم آوردن مقدمات تحقیق و تفحص از خودروسازی بوده است، گفت: تدوین برنامه ها، شکل گیری کمیته ها، شناسایی افراد خبره و کارشناسان، برآورد مالی و زمان بندی برای تحقیق و تفحص انجام شده است.

وی افزود: در جلسه ای که اخیرا با رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص داشته ام پیش نویس این تحقیق و تفحص را به ایشان نشان دادم و آقای لاریجانی از این موضوع خوشحال شد و استقبال کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: آقای لاریجانی در این جلسه بعد از دیدن برنامه ها گفت که این برای اولین بار است که به این شکل برای تحقیق و تفحص برنامه نوشته می شود و قرار شد تا با دستور ایشان بودجه ای برای این کار تخصیص داده شود، تا زمانی که این بودجه بدست ما نرسد نمی توانیم کار تحقیق و تفحص را آغاز کنیم.

وی تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی به دو نکته مهم در خصوص تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی اشاره کرد، اول اینکه این کمیته سعی کند دید جامعی نسبت به موضوع داشته باشد و دوم اینکه با مطرح کردن تحقیق و تفحص این مسئله در ذهن پیش نیاید که می خواهید تخلفی را از مجموعه ای کشف کنید بلکه شما بایدبه دنبال آسیب شناسی باشید.

علی لو با بیان اینکه کمیته تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد، گفت: به محض اینکه بودجه ای که ریاست مجلس دستور آن را داده است به این کمیته تزریق شود ما کار خود را آغاز خواهیم کرد، البته نباید این طور در ذهن تداعی شود که این تحقیق و تفحص تنها برای کاهش قیمت خودرو انجام می شود بلکه موضوعات مهمتر از آن یعنی نوسانات قیمت خودرو زائده یک سری اتفاقات است که در صنعت، ساختار، بهره وری و بحثفنی اتفاق افتاده است که اگر این مشکلات حل شود اتوماتیک بر روی قیمت خودرو نیز تاثیر خواهد گذاشت.

ارسال نظر