|
|
کدخبر: ۱۰۷۷۶۶

کمیته انضباطی آخرین آرا و احکامش را درباره پرونده‌های موجود در کمیته اعلام کرد.

به گزارشامیدبه نقل از سایت رسمیفدراسیون فوتبال، در رقابت‌هایلیگ برترفوتسال و در دیدار تیم‌های ملی حفاری ایران و ماهان تندیس قم که ۲۳ دی‌ماه در اهواز برگزار شد، تماشاگران تیم حفاری، با پرتاب اشیا و ایجاد وقفه در روند بازی مرتکب تخلفاتی شدند که کمیته انضباطی این تیم را به دو جلسه بازی بدون حضور تماشاگران و پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. رای صادره قطعی است.

کمیته انضباطی در پایان حکمش آورده است که تخلفات تماشاگران منتسب به ملی حفاری مسبوق به سابقه بوده و اعمال تنبیهات شدیدتر در صورت تکرار تخلف؛ قبلاً تذکر داده شده بود.

در دیدار تیم‌های نفت تهران و ذوب آهن اصفهان در تهران که از سری رقابت‌های لیگ برتر در روز ۱۹ دی‌ماه برگزار شد، ذوب آهن اصفهان در نیمه دوم با دو دقیقه تاخیر وارد زمین شد که بر همین اساس ۶ میلیون ریال جریمه نقدی می‌شود. رای صادره قطعی است.

همچنین کمیته انضباطی درباره پرونده‌های مطالبات وجه بازیکنان و مربیان، پس از بررسی اسناد و مدارک و پرونده ها احکامی صادر کرده که به شرح زیر است:

۱ - باشگاه مس کرمان باید مبلغ ۱۳۹۸۶۶۱۹۸۱ ریال را بابت مالیات سال‌های ۸۹-۹۰ و ۹۰-۹۱ در حق صمد مرفاوی پرداخت کند.

رای صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدید نظرخواهی در کمیته محترم استیناف فدراسیون فوتبال است.

۲ - باشگاه صبای قم باید مبلغ ۲۱۶۵۲۷۰۰۰۰ ریال را در حق مهدی واعظی پرداخت کند و مبلغ ۵۲۷۵۰۰۰۰ ریال را به عنوان جریمه دیرکرد(بر اساس آیین نامه کمیته انضباطی) به حساب فدراسیون فوتبال واریزکند. همچنین باشگاه صبای قم باید ۱۴۹۹۵۰۰۰۰۰ریال را در حق رضا جلالی ثابت و مبلغ ۳۹۵۰۰۰۰۰ریال را به خاطر جریمه دیر کرد به حساب فدراسیون پرداخت کند. بدیهی است در صورت عدم اجرای موارد فوق فعالیت‌های باشگاه صبای قم تعلیق می‌شود و این باشگاه موظف است تا دادنامه صادره را به صورت کامل اجرا کند.

۳ - باشگاه پرسپولیس باید مبلغ ۴۲۷۵۰۰۰۰۰ریال را در حق حامد کاویانپور پرداخت کند. البته درخواست حامد کاویانپور مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر پرداخت رد می‌شود. رای صادره ظرف مهلت قانونی قابلیت تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف را دارد.

۴ - درباره شکایت بابک لطیفی از باشگاه سایپا کمیته انضباطی رای خود را چنین صادر کرد: قرار داد بابک لطیفی و باشگاه سایپا در فصل ۹۱-۹۲ و ۹۲-۹۳ فسخ شده است، اما این باشگاه به جهت اعلام خارج از مهلت باشگاه سایپا مبنی بر مازاد بودن بابک لطیفی و به جهت تضییع حقوق نامبرده برای مذاکره با سایر تیم های لیگ برتری، به پرداخت مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل ۵۰ درصد قرارداد سال دوم به عنوان خسارت به همراه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی بر اساس رقم ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ریال محکوم می شود. رای صادره در مهلت قانونی قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.

ارسال نظر