|
|
کدخبر: ۱۲۶۱۵۳

شهریار از شنیدن این حرفها حسابی عصبانی شده و باید منتظر واکنش او بود. دایی در روزهای گذشته نشان داده دل خوشی از مدیرعامل فعلی سرخ ها ندارد.

به گزارشامیدبه نقل از سایت گل، «اگه می خواست میتونست جلو اعتصاب بچه ها را بگیره. انگار نمیدونه ممد مایلی و حمید درخشان حاضرن مجانی تو این تیم کار کنند.» اینها اظهاراتی است که به نقل ازپروینبه گوشداییرسانده اند.

شهریار از شنیدن این حرفها حسابی عصبانی شده و باید منتظر واکنش او بود. دایی در روزهای گذشته نشان داده دل خوشی از مدیرعامل فعلی سرخ ها ندارد.

ارسال نظر