|
|
کدخبر: ۱۴۵۷۳۹

لیگ برتر بانوان کاراته در شرایطی با قهرمانی مقاومت بسیج به اتمام رسید که سازمان لیگ کاراته رنکینگ این لیگ را هم اعلام کرد.

به گزارشگروه ورزشی باشگاه خبرنگاران، در رنکینگ اعلام شده از سوی سازمان لیگ، سه کاراته کا مبارزات خود را بدون شکست به پایان رساندند، ضمن اینکه تیم کاتای مقاومت بسیج هم در ۱۰ مبارزه با برد تاتامی را ترک کرد.

*رتکینگ لیگ برتر کاراته بانوان به این شرح است:

وزن منهای ۵۰ کیلوگرم:
۱ - فرشته تانوردی(شهرداری سیرجان) ۸ بازی / ۷ برد / ۱باخت / ۲۱ امتیاز / تفاضل امتیاز ۴۷
۲ - فاطمه مهدی نژاد(هیئت کاراته استان تهران) ۸ بازی / ۷ برد / ۱خت / ۲۱ امتیاز / تفاضل امتیاز ۳۹
۳ - فاطمه قلعه نویی(سفیر کاراته مرکزی) ۷ بازی / ۵ برد / ۲ مساوی / ۱۷ امتیاز
۴ - مهیا محمدی شقاقی(شهرداری زنجان) ۸بازی / ۴برد / ۲مساوی / ۲باخت / ۱۴امتیاز
۵ - فاطمه قاسمی(هیئت کاراته استان قم) ۴بازی / ۳برد / ۱مساوی / ۱۰متیاز

وزن منهای ۵۵ کیلوگرم:
زهرا یاوری(هیئت کاراته استان تهران) ۵بازی / ۵برد / ۱۵امتیاز / تفاضل امتیاز ۳۴
مونا امیری(مقاومت بسیج) ۵بازی / ۵برد / ۱۵امتیاز / تفاضل امتیاز ۳۲
الهام گوئینی(شهرداری سیرجان) ۷بازی / ۴برد / ۱مساوی / ۲باخت / ۱۳امتیاز
مریم ابراهیم زاده(هیئت کاراته استان تهران) ۵بازی / برد / ۱باخت / ۱۲امتیاز
عاطفه تاران(شهرداری زنجان) ۷بازی / ۳برد / ۲مساوی / ۲باخت / ۱۱امتیاز

وزن منهای ۶۱ کیلوگرم:
۱ - فاطمه منتظری(مقاومت بسیج) ۱۰بازی / ۹برد / ۱باخت / ۲۷امتیاز
۲ - ویدا کشاورزی(مس کرمان) ۱۰بازی / ۸برد / ۲باخت / ۲۴امتیاز
۳ - فرشته سلطانی(هیئت کاراته استان تهران) ۷بازی / ۵برد / ۲باخت / ۲۰امتیاز
۴ - زهرا تاران(شهرداری زنجان) ۶بازی / ۴برد / ۱مساوی / ۱باخت / ۱۶امتیاز
ریحانه رحیم زادگان(سفیر کاراته مرکزی) ۵بازی / ۳برد / ۲باخت / ۹امتیاز

وزن منهای ۶۸ کیلوگرم:
زهرا فلاحتی(هیئت کاراته استان تهران) ۸بازی / ۷برد / ۱مساوی / ۲۲امتیاز
آرام چهرزارع(مقاومت بسیج) ۶بازی / ۶برد / ۳۸امتیاز
مهرانه حاجی آبادی(سفیر کاراته مرکزی) ۱۰بازی / ۵برد / ۲مساوی / ۳باخت / ۱۷امتیاز
آرزو صادقی نیا(شهرداری زنجان) ۸بازی / ۴برد / ۱مساوی / ۳باخت / ۱۳امتیاز
ریحانه کشاورز(تعاونی ولیعصر) ۴بازی / ۳برد / ۱باخت / ۹امتیاز

وزن مثبت ۶۸ کیلوگرم:
اکرموظیفه دل(هیئت کاراته استان تهران) ۷بازی / ۶برد / ۱مساوی / ۱۹امتیاز
وجیهه احمدی(مس کرمان) ۱۰بازی / ۵برد / ۵باخت / ۱۵امتیاز
فاطمه حاج ابراهیمی(شهرداری سیرجان) ۵بازی / ۴برد / ۱مساوی / ۱۳امتیاز
پریا عزیزی(مقاومت بسیج) ۵بازی / ۳برد / ۲مساوی / ۱۱امتیاز
مینا خصوصی(مقاومت بسیج) ۵بازی / ۳برد / ۱مساوی / ۱باخت / ۱۰امتیاز

وزن آزاد:
یاسمن یوسفی(هیئت کاراته استان تهران) ۷بازی / ۷برد / ۲۱امتیاز
فرناز تقی پور(مس کرمان) ۸بازی / ۶برد / ۲باخت / ۱۸امتیاز
نازنین کحالی(سفیر کاراته مرکزی) ۶بازی / ۵برد / ۱باخت / ۱۵امتیاز / تفاضل امتیاز۳۴
بهنوش نجفی(مقاومت بسیج) ۶بازی / ۵برد / ۱باخت / ۱۵امتیاز / تفاضل امتیاز۳۱
زهرا ارجمندی(مس کرمان) ۷بازی / ۴برد / ۱مساوی / ۲باخت / ۱۳امتیاز

کاتا انفرادی:
زکیه رحمانی(مقاومت بسیج) ۸بازی / ۸برد / ۲۴امتیاز
کیان مهر کیانی(مس کرمان) ۸بازی / ۷برد / ۱باخت / ۲۱امتیاز
مسعوده رفیعی(سفیرکاراته مرکزی) ۹بازی / ۶برد / ۳باخت / ۱۸امتیاز
کیمیا امینی یکتا(شهرداری زنجان) ۵بازی / ۵برد / ۱۵امتیاز
زینب فیروزی دقیق(هیئت کاراته استان قم) ۶بازی / ۴برد / ۲باخت / ۱۲امتیاز

کاتا تیمی:
زکیه رحمانی / سبا روشن قیاس / شهرزاد عروجلو(مقاومت بسیج) ۱۰بازی / ۱۰برد / ۴۰امتیاز
کیان مهرکیانی / آرزوگو اشیری / صدیقه قاسم زاده(مس کرمان) ۸بازی / ۷برد / ۱باخت / ۲۸امتیاز / تفاصل ۳۰امتیاز
رویااکرمی / حدیثه لشگری / لیلا خانی(سفیر کاراته مرکزی) ۱۰بازی / ۷برد / ۳باخت / ۲۸امتیاز / تفاضل۲۰امتیاز
فاطمه حیدری / زهرا حیدری / رباب خسروی(شهرداری زنجان) ۸بازی / ۶برد / ۲باخت / ۲۴اتیاز
رویارجبی / فهیمه حیدری / مرحمت رمضانی(شهرداری باقرشهر) ۸بازی / ۵برد / ۳باخت / ۲۰امتیاز
انتهای پیام /

ارسال نظر