|
|
کدخبر: ۱۴۸۰۲۹

هنر های رزمی به مجموعه مهارت هایی جهت افزایش توانایی های بشر برای دفاع از خود گفته می شود.

به گزارشگروه ورزشی باشگاه خبرنگاران،هنر های رزمی به مجموعه مهارت هایی جهت افزایش توانایی های بشر برای دفاع از خود گفته می شود که دارای دو نوع هنر های رزمی سخت و هنرهای رزمی نرم می باشد نمی توان تاریخ دقیقی برای پیدایش هنرهای رزمی ذکر کرد اما می توان تصور کرده که اگر هنرهای رزمی را مجموعه مهارت هایی جهت افزایش توانایی های بشر برای دفاع از خود در نظر بگیریم قدمت آن، یا قدمت تاریخ برابری می کند؟ با این حال پیدایش این هنرها به آن شکلی که ما امروزه می شناسیم را به چند هزار سال قبل و معبد شائولین واقع در چین منتسب می کنند.

هنر های رزمی ارتباط عمیقی با تفکرات، مذهب و فرهنگ شرق داشتند و در کنار افزایش مهارت های جسمی به رشد روحی و معنوی هنرجویان نیز می پردازد.

البته امروزه ما بیشتر با ورزش های رزمی روبرو هستیم که در حقیقت شکل ساده شده ای از هنرهای رزمی هستند ودر اکثر آنها خصوصا در رشته های رقابتی آنچنان اثری از آن بخش معنوی به چشم نمی خورد.

هم هنر های رزمی وورزش های رزمی به علت فواید بیشمار خصوصا تاثیر بر سلامت جسمانی، افزایش اعتماد به نفس وخود باوری و… از محبوبیت زیادی در دنیا برخوردارند.

هنر های رزمی را معمولا به دو دسته هنر های رزمی سخت یا بیرونی و هنر های رزمی نرم یا درونی تقسیم می کنند.

هنر های سخت یا بیرونی که از جمله این رشته ها می توان به بخش ساندا در ووشو، موی تای، کیکبوکینگ، نینجوتسو، کاراتهو دفاع شخص از جمله سبک هایی مثل کیوکو شین، تکواندو و… اشاره کرد.
عتر علی رزمی نرم یا درونی که در این دسته از هنرهای رزمی بیشتر به پرورش در اختیار گرفتن نیرو های رزمی که به نیروی چی معروف است گفته می شود از نقطه ایی به نام تان تین سرچشمه گرفته و در تمام بدن پخش می شود تاکید می شود.

برخی ازهنر های رزمی چینی همچون تای چی چوان، وباگو آژانگ و نیز هنرهای رزمی ایرانی به نام ورزش رزمی نیرو از این دسته هستند.

البته باید توجه داشت که در اکثر هنر های رزمی هم به جنبه بیرونی هم به جنبه درونی توجه می شود اما تاکید سبک های مختلف بر یکی از این دو باعثبوجود آمدن این تقسیم بندی شده است.

مفاهیم ذن در هنرهای رزمی:

همانطور که بیشتر اشاره شد هنرهای رزمی کجایش با مفاهیم و اعتقادات شرقی از جمله ذن نسبت دارند چه هنرهای رزمی نرم و چه هنرهای رزمی سخت، تاکنون صدها کتاب در مورد ذن نوشته شده است ولی تعداد کمتری از آنها به اهمیت ذن در هنرهای رزمی پرداخته اند.

این درحالی است که هنرهای رزمی در ظریف ترین شکل خود پیش از رقابت جسمی بین دو حریف، یعنی وسیله ایی برای تحمیل قدرت اراده فرد بر حریف با وارد آوردن ضربه فیزیکی بر او می باشد.

در واقع ذن برای استاد واقعی هنرهای رزمی راهی برای دستیابی به آرامش روحی و روانی و استراحت فکری و عمیق ترین نوع اعتماد به نفس می تواند می باشد.

عمیق ترین و اساسی ترین هدف هنر های رزمی این است که به مشابه ابزاری برای تعالی روحی و رشد عقلانی شخص به کار رود نقش ذن در هنرهای رزمی تعریف ساده آن را غیر ممکن می سازد زیرا ذن فاقد هر گونه نظریه جامد است، از این رو ذن دانشی است درونی و از درون شخص سرچشمه می گیرد و برای آن هیچ توضیح خاصی به راحتی نمی توان در نظر گرفت.

ذن در هنرهای رزمی بر قدرت فکر و ارتقا سطح هوش فرد تاکید ندارد بلکه تاکید آن بر عمل شهودی است و هدف نهایی ذن آزاد سازی فرد از خشم پندار های باطل و هیجان های عاطفی است.

انتهای پیام /

ارسال نظر