|

آرمان های انقلاب :

 • " دانا " نیازمند دلسوزی و حمایت انجمن غیرقانونی متواریان و محکومان امنیتی نیست

  مدیر مسئول شبکه اطلاع رسانی دانا گفت: امروز مشاهده کردم که انجمنی که عنوان دفاع از آزادی مطبوعت را یدک می کشد خواسته تا از دانا حمایت کند، لازم است در این رابطه به این نکته اشاره کنم که " دانا " هیچ نیازی به حمایت و دلسوزی انجمن ها و گروه هایی که برخلاف منافع کشور اقدام می کنند ندارد.

 • " دانا " نیازمند حمایت انجمن غیرقانونی متواریان و محکومان امنیتی نیست

  مدیر مسئول شبکه اطلاع رسانی دانا گفت: امروز مشاهده کردم که انجمنی که عنوان دفاع از آزادی مطبوعت را یدک می کشد خواسته تا از دانا حمایت کند، لازم است در این رابطه به این نکته اشاره کنم که " دانا " هیچ نیازی به حمایت و دلسوزی انجمن ها و گروه هایی که برخلاف منافع کشور اقدام می کنند ندارد.

 • امروز شدیدا دلواپسم و نگران!

  محسن مقصودی گفت: در خصوص دلواپسی گروهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه در مورد توافقنامه ژنو، عرض می کنم که حقیر خیلی دلواپس سرانجام ژنو نیستم، اگر چه بنده هم به دشمن بدبینم.

 • توضیحات مجری سیما در خصوص یک خبر

  محسن مقصودی گفت: در خصوص دلواپسی گروهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه در مورد توافقنامه ژنو، عرض می کنم که حقیر خیلی دلواپس سرانجام ژنو نیستم، اگر چه بنده هم به دشمن بدبینم.

 • توضیحات مجری سیما در خصوص یک خبر

  محسن مقصودی گفت: در خصوص دلواپسی گروهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه در مورد توافقنامه ژنو، عرض می کنم که حقیر خیلی دلواپس سرانجام ژنو نیستم، اگر چه بنده هم به دشمن بدبینم.

 • اگر آوینی نبود جناح فرهنگی مؤمن و انقلابی پرچم نداشت / آوینی مفهوم حزب اللهی را توسعه داد

  وحید جلیلی گفت: آوینی آدمی است که به شدت فرهنگی است، به شدت مسلط است و به شدت مشرف بر مسائل تئوریک، فرهنگی و هنری و جدای از فضلش عمیقاً آدم شجاعی است و جنجال ها و هیاهوها نمی توانند او را منفعل کنند او پرچم را دوباره برافراشت و اگر او نبود جناح فرهنگی مؤمن و انقلابی پرچمی نداشت.

 • آوینی جامع بود؛ هم مومن بود و هم انقلابی

  وحید جلیلی گفت: آوینی آدمی است که به شدت فرهنگی است، به شدت مسلط است و به شدت مشرف بر مسائل تئوریک، فرهنگی و هنری و جدایی از فضلش عمیقاً آدم شجاعی است و جنجال ها و هیاهوها نمی توانند او را منفعل کنند او پرچم را دوباره برافراشت و اگر او نبود جناح فرهنگی مؤمن و انقلابی پرچمی نداشت.

 • لازمه صیانت از انقلاب اسلامی کار و مدیریت جهادی است

  خبرگزاری تسنیم: فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: لازمه صیانت از انقلاب اسلامی به عنوان امانتی الهی، کار و مدیریت جهادی در پرتو دانش و بصیرت است.

 • تا پای جان برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی می ایستیم

  فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: به دلیل ماهیت متعارض انقلاب با منافع دشمنان، هر چه از عمر انقلاب اسلامی می گذرد، دشمنی دشمنان نه تنها کم تر نشده، بلکه ابعاد تازه تری به خود گرفته است.

 • اسب تروای غرب که در قلعه انقلاب ما ماند

  عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می گوید: دو حوزه اقتصاد و فرهنگ می تواند مانند «اسب تروا» غرب در قلعه ما عمل کند و تمام آنچه را استعمار غرب مدرن از ما می خواهد به آن ها برگرداند.