|

شورای عالی انقلاب :

 • امور زنان و دولتها

  جامعه زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، متاسفانه در طول دوران گذشته مورد غفلت و بی توجهی واقع شده است، حتی بعد از انقلاب هم آن‌طور که شایسته آنان بوده مسائل امور آنان مورد توجه نگرفته است. تا جایی که مقام معظم رهبری نیز به این نکته اذعان داشته‌اند و ضمن درخواست از زنان برای ایجاد تحول و کسب آگاهی بیشتر از مسئولین ذی ربط خواستار رسیدگی به مسائل را داشتند.

 • تشکیلات حوزوی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مورد تأیید امام بود / آقایان کتاب «جامعه مدرسین از آغاز تا اکنون» را مطالعه کنند

  قائم مقام دبیرخانه علمی جامعه مدرسین با تأکید بر اینکه جامعه مدرسین هیچ گاه در مسائل سیاسی نگاه حزبی نداشته است، گفت: طبق اسناد حضرت امام(ره) از جامعتین درخواست کردند که به بحثخبرگان وارد شوند لذا تشکیلات حوزوی آنها مورد تأیید ایشان قرار داشت.

 • درخواست شیخ طادی از شورای عالی انقلاب

  از اجتماعات و موسسات فرهنگی نمی توان انتظار فعالیت های اقتصادی سودآور داشت، سینما نیازمند تامین زیرساخت های اقتصادی است و با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به دولت ماندگارتر است برای بحثتامین امیت شغلی تصمیم بگیرد.

 • خواسته شیخ طادی از شورای عالی انقلاب

  از اجتماعات و موسسات فرهنگی نمی توان انتظار فعالیت های اقتصادی سودآور داشت، سینما نیازمند تامین زیرساخت های اقتصادی است و با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به دولت ماندگارتر است برای بحثتامین امیت شغلی تصمیم بگیرد.

 • توضیحات وزیر ارشاد درباره توقیف «۹دی»

  علی جنتی درباره توقیف نشریه «۹دی» را رای هیات نظارت بر مطبوعات توضیح داد.