|

استانبول :

  • اتحاد ترکیه و آفریقا

    سران کشورهای 16 کشور آفریقایی در اجلاسی با هدف تعمیق روابط اقتصادی و نظامی در استانبول حضور پیدا کردند.

  • ترکیه و خشونت علیه زنان

    قتل وحشیانه باشاک چنگیز درخواست مجدد آنکارا برای پیوستن به کنوانسیون استانبول در مورد خشونت علیه زنان را افزایش داد.

  • اگر موز بخورید اخراج میشید

    بدتر شدن شرایط اقتصادی در ترکیه، احساسات محلی را علیه سوری ها تغییر داده است.