|

بهداشت جهانی :

  • هلند در اسارت کرونا

    نخست‌وزیر موقت می‌گوید دولت می‌خواهد با افزایش موارد کووید-19 در هلند، "ضربه سختی به ویروس وارد کند".