|

پروتئین :

  • 28میان وعده انرژی زا را بشناسید

    مصرف میان وعده مغذی و پر انرژی برای کودکان در حال رشد اغلب می‌تواند وسوسه کننده و ایده آل باشد. بسیاری از میان وعده‌های بسته بندی شده برای کودکان بسیار ناسالم هستند. آن‌ها اغلب پر از آرد تصفیه شده، قندهای اضافه شده و مواد مصنوعی هستند.

  • اگر " آرتروز " دارید از خوردن این غذاها بپرهیزید

    زمانی که مصرف زینک پروتئین ZIP۸ زیاد شود موجب فعال شدن پروتئین دیگری به نام MTF۱ می شود، تولید این پروتئین هم سبب آسیب بافتهای غضروفی می شود.