|
|
کدخبر: ۱۰۸۱۴۷

در آذر ماه؛

در آذرماه سال جاری ۳۱۹۲.۵ تن کالا به ازش ۱۲ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۶۷۸ دلاراز ایالت متحده آمریکا به کشور وارد شد.

به گزارشامیدبه نقل از باشگاه خبرنگاران، در آذرماه سال جاری ۳۱۹۲.۵تن کالا به ازش ۱۲ میلیون و ۷۶۸ هزارو ۶۷۸ دلاراز ایالت متحده آمریکا به کشور وارد شد.

این میزانوارداتدر مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۳۶.۵۴ درصد افزایش در وزن و ۲۴۴.۰۵ درصد افزایش در ارزش را نشان می‌دهد.

این در حالیستکه در ۹ ماهه سال جاری ۱۹۳۵۷.۷ تن کالا به ارزش ۸۶ میلیون و ۲۸۵ هزارو ۴۴۴ دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۸۵.۵۸ درصد و از نظر ارزشی ۲۱.۱۳ درصدکاهش را نشان می‌دهد.

طبق آمارگمرکدر ۹ ماهه سال جاری کشور ما صادرات چشمگیری به آمریکا نداشته است.

ارسال نظر