|
|
کدخبر: ۱۰۸۹۸۱

کجاست آن مضطرى که چون دعا مى‏ کند به اجابت مى‏ رسد؟

امید، بار پروردگارا اکنون که ظلم و ستم سراسر گیتى را درنوردیده و اندیشمندان جهان در کار ساخت اسلحه‏ هاى ویرانگر کشتار جمعى به مسابقه پرداخته‏ اند و نشانى از صلح و آرامش در جهان نمى‏ یابیم، اکنون که اقویا تنها در اندیشه قدرتمندتر شدن و چپاول ضعفا هستند و فساد و تباهى در جهان بیداد مى‏ کند.


آیا زمان آن نرسیده که قلبهاى داغ و تفتیده منتظران را به آب گواراى ظهور مهدى موعود آرامش ببخشى؟
بار خدایا به قدرت مطلقه خود توده‏ هاى ستمدیده را در مسیرى قرار ده که همگى دست نیاز به سویت دراز کرده و از جان و دل ظهور منجى موعود را طلب کنند، چون تنها در چنین زمانیست که زمینه ظهور آن گوهر دردانه آفرینش فراهم شده و شیعیان و همه مردم ستمدیده دنیا از شهد وجود او سیراب مى‏ گردند.


بار الها فریاد قلبهاى رنجور منتظران را اجابت گوى، کجاست آن به جا مانده خدایى که از خاندان عترت است، کجاست آن کس که براى قطع ریشه ستمگران آماده شده؟ کجاست آنکه همه براى راست کردن کژیها و نادرستی ها در انتظار او هستند؟


کجاست آن مایه امید در رفع ستم و دشمنی ها؟
کجاست آنکه براى احیاء دین ذخیره شده؟
کجاست آن بر گرداننده کیش و آیین؟
کجاست آن زنده‏ کننده کتاب خدا و حدود آن؟
کجاست آن درهم شکننده فرّ و شوکت زور گویان؟
کجاست آن ویران‏ کننده بناهاى شرک و دورویى؟
کجاست آن نابودکننده اهل فسق و گناه و سرکشى؟
کجاست آن درگاه خدایى که از جانب او مردم متوجّه خدا مى‏ گردند؟
کجاست آن سبب متّصل شده میان آسمان و زمین؟
کجاست آن فرمانرواى روز پیروزى و برافرازنده پرچم هدایت؟
کجاست آن منتقم خون انبیاء؟
کجاست آن جوینده خون شهید کربلا؟
کجاست آن مضطرى که چون دعا مى‏ کند به اجابت مى‏ رسد؟
کجاست آن سرور خلائق؟
کجاست آن نیکوکار متّقى؟
کجاست آن فرزند رسول خدا؟


خداوندا به وجود او حقّ را بر پا دار و باطل را نابود ساز، و اولیاء خود را راهنمایى کن و دشمنانت را به دست او خوار گردان، خدایا ما را مدد رسان که حقوق آن حضرت را به جاى آوریم و در فرمانبردارى او بکوشیم و از نافرمانیش اجتناب ورزیم، خدایا به واسطه وجود مقدّس او عبادات ناچیز ما را بپذیر و از گناهانمان در گذر و دعاهایمان را مستجاب فرما و به واسطه او روزیمان را گسترده و اندوهمان را زایل و حوائج ما را روا شده قرار بده، خداوندا بواسطه آن بزرگوار به ما توجّه کن و با نظر رحمت بسوى ما بنگر، اى مهربانترین مهربانان. ۱


منبع:
۱ - برگزیده ‏اى از دعاى ندبه.
۲ - قصص الأنبیاء(قصص قرآن - ترجمه قصص الأنبیاء جزائرى)، ص۸۶۶و۸۶۷.

ارسال نظر