|
|
کدخبر: ۱۷۹۱۲۸

برخی از بزرگترین استخرهای جهان، سواحل دریا را به مبارزه می طلبند و زیبایی و عظمت آنها برخی از دریا هارو مغلوب خود میکند.

استخرهای بزرگ, آیا فکر می کنید هیچ شنایی مثل شنا کردن در دریا لذت بخش نیست؟ برخی از بزرگترین استخرهای جهان، سواحل دریا را به مبارزه می طلبند.
این استخرها دارای شن سفید ساحلی، آب های نیلگون و یک فضای بسیار وسیع برای شنا و آب بازی هستند و البته برخی از مزاحمت های موجود در طبیعت را هم
حذف کرده اند؛ برای نمونه، هیچ جلبکی در این استخرها وجود ندارد.
این استخرهای وسیع و گسترده – که برخی آن را از لحاظ فنی، تالابهای ساخت بشر مینامند
– در حقیقت شگفتی هایی هستند که با سواحل زیبایی که در آغوش طبیعت هستند، به رقابت می پردازند.
با ما همراه شوید تا به شش استخر بزرگ جهان در روی کره زمین نگاهی بیندازیم.

ارسال نظر