|
|
کدخبر: ۱۳۸

باوجود اتمام رقابت های انتخاباتی و مشخص شدن نتیجه انتخابات خبرهای رسیده حاکی از آن است که عارف هنوز با برخی از اعضای ستادش ارتباط نزدیک خود را حفظ کرده چنانکه گویی برای در اختیار گرفتن سمت مهمی در دولت آینده تدارک دیده است.

پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۴۳

گروه سیاسی؛ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به اتمام رسید، رقبا پیروزی حسن روحانی را به وی تبریک گفتند و هواداران شیخ دیپلمات نیز در نهایت توانستند پیروزی نامزد مورد نظرشان را جشن بگیرند اما در حالی که دیگر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بر سر کار قبلی خود بازگشتند به نظر می‌رسد یکی از آنان هنوز فعال است.

به گزارشامیدنیوز، محمدرضا عارف از هنگامی که وارد مبارزات انتخاباتی شد امید به حمایت تمام عیار محمد خاتمی داشت چنانکه پس از قطع امید از او نیز از دور رقابت ها کناره گرفت.

معاون اول اصلاحات چنانکه سخنگوی ستاد انتخاباتی اش هم تاکید کرد هرگز به نفع روحانی انصراف نداد و تنها به این دلیل که محمد خاتمی ادامه حضور او در عرصه رقابت ها را به مصلحت ندانست از ادامه رقابت ها منصرف شد، موضوعی که شایعات مربوط به اختلافش با حسن روحانی را داغ تر کرد چرا که پس از انصراف هم در زمان رقابت‌ها هیچگاه در کنار روحانی دیده نشد و یا سخنی در حمایت از او بر زبان نراند.

در عین حال پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نیز او یکی از آخرین شخصیت هایی بود که به دیدار رییس جمهور منتخب رفت و هرچند به نظر می رسد اکنون که دوران شیرین اصلاح طلبان آغاز شده است سخنی از اختلافات پیشین به میان نیاید اما شکی نیست که کاندیدای منصرف از ادامه رقابت ها اینک رییس جمهور منتخب را مدیون فداکاری خود می داند.

همین امر موجب شد تا حسن روحانی که ظاهراً باید او را از این پس به پاسخ های محتاطانه اش بشناسیم در واکنش به درخواست برای عضویت عارف در کابینه بگوید از همه شخصیت ها دعوت شده است اما این که قبول کنند بیایند یا نه به خودشان بستگی دارد.
هرچند روحانی تلاش کرد تا با چنین سخنانی توپ را در زمین عارف بیندازد اما بعید به نظر می رسد بتواند به این راحتی ها موضوع را فیصله بدهد.

باوجود اتمام رقابت های انتخاباتی و مشخص شدن نتیجه انتخابات خبرهای رسیده حاکی از آن است که عارف هنوز با برخی از اعضای ستادش ارتباط نزدیک خود را حفظ کرده چنانکه گویی برای در اختیار گرفتن سمت مهمی در دولت آینده تدارک دیده است.

معاونت اولی روحانی از جمله سمت‌هایی است که هواداران عارف برای او در کابینه رییس جمهور منتخب در نظر گرفته اند اما به هر حال اعضای کابینه را رییس جمهور تعیین می کند و هرچند روحانی باید خواست هواداران اصلاحات را نیز در نظر بگیرد تا بلکه پاسخ مناسبی به شعار " روحانی یادت باشه عارف هم باید باشه! " داده باشد اما به نظر نمی رسد رییس جمهور منتخب قصد داشته باشد سمت کلیدی معاونت اولی را به عارف بدهد زیرا در این صورت دست او را برای ادامه رقابت با خودش بازگذاشته و در عین حال اگر رقیب دیروزش را به طور کامل ناامید بگذارد باید از همین ابتدای کار خود را برای انتقادات شدید بخشی از بدنه هوادارانش که او را به عهد شکنی متهم می‌کنند آماده کند.

به همین دلیل است که شاید روحانی پستی کلیدی و در عین حال غیر سیاسی برای عارف در نظر بگیرد. سمتی که هم او را از شر منتقدان و متوقعان راحت کند و هم رقیب دیروزش را نیز تا ۴ سال آینده سرگرم سازد.

ارسال نظر