|

تربیت کودکان :

 • مهد کودک یا مهد خانه

  بین 3-6 سال مهم ترین زمان برای کودک است تا کانون گرم خانواده را احساس کند و زمان‌پرورش دوره اول شخصیت کودک است.

 • پدر نقش کمتری در تربیت فرزند دارد

  مدیر رشد و پرورش کودکان پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: یکی از اشتباهاتی که در تربیت کودکان خانواده های ایرانی به آن کم توجه شده، این است که نقش پدر را در تربیت کودک، کمرنگ دیده ایم.

 • توصیه هایی مهم برای پدر اولی ها

  پدر شدن یعنی گذاشته شدن بار مسئولیت سنگین بر شانه های مردی که تا قبل از فرزنددار شدن تنها مسئولیت همسر و خانه را داشته اما از روزی که پای فرزند به زندگی باز می شود، مسئولیت هایش صدچندان می شود.

 • داستانک / عاطفه‎‎های پولکی بدون مامان

  با اینکه قصه‎‎های مادرم موسیقی متن نداشت، اما صداش برام خلاصه‎ای از زیباترین ساز‎ای دنیا بود.

 • تربیت اقتصادی درست برای فرزندان

  یکی از مهمترین مسائل در تربیت کودکان پول تو جیبی است که باید با توجه به سن آنها در نظر گرفته شود.