در پاسخ، دکتر حکيمى که هنوز آن موقع معاون فناورى بانک مرکزی نشده بود، مطلب آينده نگرانه اى را گفت که بيشتر شگفت زده شده و جا خوردم !
وی گفت: " آخر بانکدارى همين است ! از اين به بعد بانکدارى در شبکه هاى مجازى خود را نشان خواهد داد، بانک ملى ایران هم با پشتيبانى و معرفى اين پيام رسان بانکى ، يک و نيم تا دو سال از ديگر بانک هاى کشورمان جلو است !
اکنون کمى بيش از يک سال از آن جلسه گذشته و پيام رسان " بله " که در مرحله بلوغ و تکامل به سر مى برد ، رتبه برتر جشنواره دکتر نوربخش را از آن خود کرده است، در حالى که بانک هاى پر شمارى به آن پيوسته اند و در جهت ارائه خدمات بانکى به مشتريانشان از آن بهره مى برند.
تصور کنيد در حال چت و گفت وگو با مخاطب هستيد و بر اساس نياز و بدون خروج از برنامه، کارهاى بانکى خود راهم انجام مى دهيد، بى آنکه کارمزد و هزينه اى هم پرداخت نمایيد، از طريق کارت به کارت پول انتقال مى دهيد و يا درخواست پول مى کنيد و در يک آن واريز مى شود ، شارژ مى خريد ، جريمه خودرو پرداخت مى کنيد ، عوارض خروج از کشور پرداخت مى کنيد، قبض موبايل تان را پرداخت مى کنيد و …حس و لذتى که به شما دست مى دهد وصف ناپذير است.
پيام رسان " بله " که از پلتفرم بسيار قوى و پيشرفته ( مشابه تلگرام ) برخوردار است ، قصد و بناى هيچ رقابتى با پيام رسان هاى داخلى و خارجى را ندارد و صرفاً بر بستر خدمات بانکى پايه گذارى شده و به هموطنانمان خدمات رسانى مى کند .
" بله " در حال رشد است و روز به روز بر کيفيت و تعداد خدمات آن به ويژه خدمات بانکى اش افزوده مى شود .
فرصتى است است تا هموطنانمان در کنار چت و گفت وگو ، کارهاى بانکى و مالى خود را انجام دهند ، کسب و کار خود را مديريت کنند و رونق بخشند .

*دکتر محمد رضا حسین زاده، مدیر عامل بانک ملی ایران